S kým spolupracujeme?

  

Vyšším cílem činnosti Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky je snaha o maximální propojení vědy a výzkumu s praxí. Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky si váží svých partnerů, kterým mohl v rámci smluvního výzkumu nabídnout a realizovat své služby. V současné době ústav spolupracuje celkem s 13 neveřejnými subjekty.

 

Řešené projekty:

 

  • Inovace studijních programů AF a ZF Mendelu směřující k vytvoření mezioborové integrace

 

                 

 

 

  • Operační program ŽP

 

             

 

 

  • ČEZ, Zelená energie

 

               

 

 

  • Jihomoravské inovační centrum, inovační vouchery

       

 

 

  • Inovační vouchery Olomouckého kraje

 

                  

  • Projekt meziuniverzitní studentské soutěže

 

                

  • Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2014-2018

    projekt QJ1530348 

   

 

  • PostDoc

 

  • Smluvní výzkum, díky kterému je možno řešit na komerční bázi aktuální problematiku provozní praxe. V posledních 3 letech bylo realizováno 20 zakázek pro různé subjekty.