S kým spolupracujeme?

 

Vyšším cílem činnosti Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky je snaha o maximální propojení vědy a výzkumu s praxí. Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky si váží všech svých partnerů, se kterými se může v rámci spolupráce a smluvního výzkumu podílet na realizaci a řešení společných záměrů a cílů, a souběžně může všem zúčastněným nabídnout své odborné znalosti a poskytované služby. V současné době ústav spolupracuje s níže uvedenými univerzitami, společnostmi a subjekty.

 

 

   
   

 

 

Historicky řešené projekty:

 

Operační program ŽP ČEZ, Zelená energie
   
Jihomoravské inovační centrum
- inovační vouchery
Inovační vouchery Olomouckého kraje
   
Projekt meziuniverzitní studentské soutěže Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace
   
Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2014-2018
projekt QJ1530348
PostDoc