Seznam zaměstnanců ústavu
(aktualizováno: 20. 10. 2021)

doc. Ing. Jan Červinka, CSc. - akademický pracovník - docent

doc. Ing. Jiří Fryč, CSc. - akademický pracovník - docent

doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D. - akademický pracovník - docent

prof. Ing. Bořivoj Groda, DrSc. - emeritní profesor

doc. Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D. - akademický pracovník - docent

doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo - akademický pracovník - docent

Petra Knoppová - organizačně-technická pracovnice

Ing. Petr Koudelka, Ph.D. - akademický pracovník - odborný asistent

Ing. Tomáš Koutný, Ph.D. - akademický pracovník - odborný asistent

Ing. Tomáš Krajíček - technický pracovník pro výuku

Ing. Eva Krčálová, Ph.D. - akademická pracovnice - odborná asistentka, výzkumník projektu III

Bc. Ing. Jan Kudělka, Ph.D. - akademický pracovník - odborný asistent

Ing. Josef Los, Ph.D. - akademický pracovník - odborný asistent

Mgr. Ing. Gabrielle Machů, Ph.D., DiS. - akademická pracovnice - asistentka, technická pracovnice pro výuku

doc. Dr. Ing. Petr Marada - akademický pracovník - docent

prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - akademický pracovník - profesor

Petr Nauš - technický pracovník pro výuku

Mgr. Tomáš Ondro, Ph.D. - výzkumník projektu II

Ing. Jiří Pospíšil, CSc. - akademický pracovník - odborný asistent

František Přikryl - technik pro výzkum

Ing. Barbora Rantová - výzkumník projektu I

Ing. Vlastimil Slaný, Ph.D. - akademický pracovník - asistent, výzkumník projektu III

Ing. Martin Šotnar, Ph.D. - technický pracovník pro výuku

Bc. Ing. Zuzana Tichá, Ph.D. - technická pracovnice pro výuku

doc. Ing. Petr Trávníček, Ph.D. - akademický pracovník - docent

Lýdia Vaculovičová - technička pro výzkum

prof. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D. - akademický pracovník - profesor