Seznam zaměstnanců ústavu
(aktualizováno: 1. 7. 2023)

doc. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D. - akademický pracovník - docent

doc. Ing. Jiří Fryč, CSc. - akademický pracovník - docent

doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D. - akademický pracovník - docent

prof. Ing. Bořivoj Groda, DrSc. - emeritní profesor

doc. Ing. mult. Petr Junga, Ph.D. - akademický pracovník - docent, vedoucí ústavu

doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo - akademický pracovník - docent

Petra Knoppová - organizačně-technická pracovnice

Ing. Michaela Kotásková - výzkumník projektu I

Ing. Petr Koudelka, Ph.D. - akademický pracovník - odborný asistent

Ing. Tomáš Koutný, Ph.D. - akademický pracovník - odborný asistent

Ing. Tomáš Krajíček - technický pracovník pro výuku

Ing. Eva Krčálová, Ph.D. - akademická pracovnice - odborná asistentka, výzkumník projektu III

Bc. Ing. Jan Kudělka, Ph.D. - akademický pracovník - odborný asistent

Ing. Josef Los, Ph.D. - akademický pracovník - odborný asistent

Mgr. Ing. Gabriela Machová, Ph.D., DiS. - akademická pracovnice - asistentka, technická pracovnice pro výuku

doc. Dr. Ing. Petr Marada - akademický pracovník - docent

prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - akademický pracovník - profesor

Petr Nauš - technický pracovník pro výuku

Mgr. Tomáš Ondro, Ph.D. - výzkumník projektu II

Ing. Vlastimil Slaný, Ph.D. - akademický pracovník - asistent, výzkumník projektu III

Bc. Ing. Zuzana Tichá, Ph.D. - akademická pracovnice - asistentka, technická pracovnice pro výuku

doc. Ing. Petr Trávníček, Ph.D. - akademický pracovník - docent

prof. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D. - akademický pracovník - profesor