Seznam zaměstnanců ústavu

doc. Ing. Jan Červinka, CSc. - akademický pracovník - docent

doc. Ing. Jiří Fryč, CSc. - akademický pracovník - docent

doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D. - akademický pracovník - docent

prof. Ing. Bořivoj Groda, DrSc. - emeritní profesor

Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D. - akademický pracovník - odborný asistent

doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo - akademický pracovník - docent

Petra Knoppová - organizačně-technická pracovnice

Ing. Petr Koudelka, Ph.D. - akademický pracovník - odborný asistent

Ing. Tomáš Koutný, Ph.D. - akademický pracovník - odborný asistent

Ing. Eva Krčálová, Ph.D. - akademická pracovnice - odborná asistentka, technická pracovnice pro výuku

Bc. Ing. Jan Kudělka, Ph.D. - akademický pracovník - odborný asistent

Ing. Josef Los, Ph.D. - akademický pracovník - odborný asistent

Mgr. Ing. Gabrielle Machů, Ph.D., DiS. - akademická pracovnice - asistentka, technická pracovnice pro výuku

Dr. Ing. Petr Marada - akademický pracovník - odborný asistent

prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - akademický pracovník - profesor

Petr Nauš - technický pracovník pro výuku

Mgr. Tomáš Ondro, Ph.D. - vědecko-výzkumný pracovník

Ing. Michaela Pokludová - vědecko-výzkumná pracovnice

Ing. Jiří Pospíšil, CSc. - akademický pracovník - odborný asistent

František Přikryl - technický pracovník pro vědu a výzkum

Ing. Robert Rouš - akademický pracovník - asistent

Ing. Vlastimil Slaný - akademický pracovník - asistent, technický pracovník pro výuku

Ing. Martin Šotnar - technický pracovník pro výuku

doc. Ing. Petr Trávníček, Ph.D. - akademický pracovník - docent

Lýdia Vaculovičová - technická pracovnice pro vědu a výzkum

doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D. - akademický pracovník - docent