Co vyučujeme?

 

Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky je integrován do výuky celé řady technických předmětů různých disciplín jako například Termomechanika, Mechanizace živočišné výroby, Mechanika tekutin, Mechanizace rostlinné výroby, Potravinářské inženýrství, Technické znalectví, Dopravní inženýrství, Stavby a další. Většina z těchto předmětů je klíčová v následujících oborech:

 

Bakalářské studium:

- Technologie odpadů 

Bakalářský studijní program:

- Aplikovaná technika

 

Navazující magisterské studium:

- Technologie a management odpadů

- Management techniky

 

Pedagogická činnost Ústavu je orientována nejen na studijní obory Agronomické fakulty, ale řada předmětů je také zařazena ve studijních plánech ostatních oborů dalších fakult Mendelovy univerzity. Především se jedná Provozně ekonomickou fakultu, Fakultu regionálního rozvoje a mezinárodních studií a Institut celoživotního vzdělávání.

 

Dotazy ohledně studia výše uvedených oborů zodpoví:

 

Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D. e-mail: petr.junga@mendelu.cz

doc. Ing. Petr Trávníček, Ph.D. e-mail: petr.travnicek@mendelu.cz