Předměty garantované a vyučované naším ústavem

(aktualizováno: 24. 6. 2021)

Pedagogická činnost ústavu je orientována nejen na studijní programy Agronomické fakulty, ale celá řada předmětů je také zařazena ve studijních plánech ostatních studijních programů dalších fakult Mendelovy univerzity. Především se jedná o Provozně ekonomickou fakultu, Fakultu regionálního rozvoje a mezinárodních studií a Institut celoživotního vzdělávání.

Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky je integrován do výuky celé řady technických předmětů různých disciplín jako například Termomechanika, Mechanizace živočišné výroby, Mechanika tekutin, Mechanizace rostlinné výroby, Potravinářské inženýrství, Technické znalectví, Dopravní inženýrství, Stavby a další.

 

Předměty vyučované v aktuálním semestru

brožura Katalog předmětů AF