Oceněné práce a studenti

 

Využití popílků a škváry ze spaloven odpadů ke stavebním účelům - Ing. Monika Blinková Oceněna na: Medzinárodná študentská vedecká konferencia "Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve", Technická fakulta SPU v Nitre (SK), 2018

Termografické měření obvodového pláště vybraného objektu pro provoz nebo výrobu - Ing. Martin Felcman Oceněna na: Medzinárodná študentská vedecká konferencia "Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve", Technická fakulta SPU v Nitre (SK), 2018

Hodnocení vybraných vlastností elektroodpadu - Ing. Michaela Skrovná Oceněna na: Medzinárodná študentská vedecká konferencia "Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve", Technická fakulta SPU v Nitre (SK), 2017

 

Důležité odkazy

 

Pro osobní studijní a výzkumnou potřebu jsou Ústavem vědecko-pedagogických informací a služeb poskytovány elektronické informační zdroje pro prohledávání knihovního katalogu a placených i volně dostupných databází a otevřených repozitářů.

Metavyhledávač

EBSCO Discovery Service™

 - jednotný index informačních zdrojů knihovny, všechny databáze rychle a jednoduše z jednoho místa.

 

Důležitá data a termíny pro akademický rok 2020/2021

Důležité termíny pro končící studenty 3. ročníku Bc. studia

 

16.–25. 2. 2021 výběr volitelných předmětů SZZ
22. 4. 2021
vložení závěrečných prací do UIS
13. 5. 2021 (posun z 22. 4. 2021) odevzdání závěrečných prací na ústav
21. 5. 2021 odevzdání závěrečných prací na děkanát
8.-11. 6. 2021 (posun ze 7.–10. 6. 2021) státnice bakalářů
Zrušeno (18. 5. 2021) přijímací zkouška do NMgr. studia
8.–9. 7. 2021 (posun z 17.–18. 6. 2021) zápis do NMgr. studia, pro končící studenty AF
Zrušeno (17.–18. 6. 2021) nácvik na promoce
Zrušeno (28.–30. 6. 2021) promoce bakalářů

 

Zkouškové období pro končící studenty 3. ročníku Bc. studia 21. 5. 2021.

Důležité termíny pro končící studenty 2. ročníku NMgr. studia

 

16.–25. 2. 2021 výběr volitelných předmětů SZZ
22. 4. 2021 vložení závěrečných prací do UIS
6. 5. 2021 (posun z 22. 4. 2021) odevzdání závěrečných prací na ústav
14. 5. 2021 odevzdání závěrečných prací na děkanát
1.–4. 6. 2021 (posun z 31. 5.3. 6. 2021) státnice magistrů
Zrušeno (10.–11. 6. 2021) nácvik na promoce
Zrušeno (14.–16. 6. 2021) promoce magistrů
29. 6. 2021 (posun z 23. 6. 2021) přijímací zkoušky do doktorského studia, bude upřesněna forma PZ

 

Zkouškové období pro končící studenty 2. ročníku NMgr. studia 14. 5. 2021.