Oceněné práce a studenti

 

Využití popílků a škváry ze spaloven odpadů ke stavebním účelům - Ing. Monika Blinková
Oceněna na: Medzinárodná študentská vedecká konferencia "Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve", Technická fakulta SPU v Nitre (SK), 2018

Termografické měření obvodového pláště vybraného objektu pro provoz nebo výrobu - Ing. Martin Felcman
Oceněna na: Medzinárodná študentská vedecká konferencia "Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve", Technická fakulta SPU v Nitre (SK), 2018

Hodnocení vybraných vlastností elektroodpadu - Ing. Michaela Skrovná
Oceněna na: Medzinárodná študentská vedecká konferencia "Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve", Technická fakulta SPU v Nitre (SK), 2017

 

 

Důležitá data a termíny

 

4. 10. 2019 - vypsání temat závěrečných prací vedoucím závěrečné práce s termínem odevzdání: duben 2021

18. 10. 2019 - výběr a zápis k tématu závěrečné práce řešitelem závěrečné práce s termínem odevzdání: duben 2021

1. 11. 2019 - odevzdání podepsaných zadání zavěrečných prací s termínem odevzdání: duben 2021

23. 4. 2020 - vložení elektronické verze závěrečné práce do UIS a odevzdání tištěné verze závěrečné práce na ústav

 

Důležité odkazy

 

Pro osobní studijní a výzkumnou potřebu jsou Ústavem vědecko-pedagogických informací a služeb poskytovány elektronické informační zdroje pro prohledávání knihovního katalogu a placených i volně dostupných databází a otevřených repozitářů.

Metavyhledávač

EBSCO Discovery Service™

 - jednotný index informačních zdrojů knihovny, všechny databáze rychle a jednoduše z jednoho místa.