227 - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky

Zemědělská 1 (budova Q), 613 00 Brno

telefon: +420 545 132 307

fax: +420 545 132 368

 

Vedoucí ústavu:

prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.

e-mail: jan.marecek@mendelu.cz

tel.: +420 545 132 306

 

Sekretairát:

Petra Knoppová

e-mail: petra.knoppova@mendelu.cz

tel.: +420 545 132 307