Projekt AKADEMICKÁ ETIKA

(aktualizováno: 31. 3. 2022)

V roce 2020 se devět českých a moravských univerzit spojilo v projektu Posílení prevence plagiátorství ve studentských pracích s cílem zahájit meziuniverzitní dialog a hlavně praktickou spolupráci v oblasti podpory akademické etiky a prevence podvodných praktik v akademickém psaní. V roce 2021 se poté počet zapojených univerzit zvýšil na dvacet.

Více informací naleznete na internetových stránkách projektu akademická etika . cz


Důležité výstupy projektu a odkazy na další dokumenty

Publikace    

Informace  

Anotace  

Poznámky  

Jak se vyhnout plagiátorství: Příručka pro studenty  

V této příručce se dozvíte:

  • - kde vzít vlastní myšlenky,
  • - jak správně citovat různé zdroje,
  • - co přesně se považuje za plagiátorství,
  • - jak se vyhnout různým formám plagiátorství,
  • - příklady (ne)slavných plagiátů,
  • - o třech O proti plagiátorství
  • - i pár tipů, jak nespadnout do časového presu.

FOLTÝNEK, Tomáš a kol. Jak se vyhnout plagiátorství: Příručka pro studenty [online]. Praha: Univerzita Karlova, 2020, 44 s. [cit. 2022-03-31]. ISBN 978-80-246-4790-6. Dostupné z: https://karolinum.cz/knihy/foltynek-jak-se-vyhnout-plagiatorstvi-24022  

Jak se vyhnout plagiátorství: Příručka pro akademiky  

Příručka je určena akademickým pracovníkům jako přehledný průvodce v situacích, které v souvislosti s plagiátorstvím mohou ve vysokoškolské každodennosti vzniknout. Příručka se věnuje aspektům původnosti prací, představuje podoby plagiátorství, dává návod, jak vysvětlit studentům smysl odkazování na zdroje, ale také jak rozpoznat plagiát a jaké k tomu lze použít softwarové pomůcky. Na závěr je antiplagiátorské minimum z pohledu pedagoga shrnuto do několika praktických rad.  

FOLTÝNEK, Tomáš a kol. Jak se vyhnout plagiátorství: Příručka pro akademiky [online]. Praha: Univerzita Karlova, 2020, 30 s. [cit. 2022-03-31]. ISBN 978-80-246-4786-9. Dostupné z: https://karolinum.cz/knihy/foltynek-jak-predchazet-plagiatorstvi-ve-studentskych-pracich-24082  

Jak předcházet psaní prací na zakázku  

Psaní prací na zakázku (contract cheating) je přestupek, kdy osoba využije nepřiznanou nebo neoprávněnou třetí stranu, aby jí pomohla vypracovat práci za účelem získání zápočtu, kreditů, akademického postupu a podobné výhody. Širší veřejnosti je tato problematika známa zejména v souvislosti s nabídkami komerčních firem, které zpracování prací inzerují na internetu. Kniha ukazuje, jak psaní prací na zakázku předcházet, následně jsou popsány významné kauzy, legislativa a výzkumy v zahraničí i v České republice.

MACH, Jan a Tomáš FOLTÝNEK. Jak předcházet psaní prací na zakázku [online]. Praha: Univerzita Karlova, 2021, 42 s. [cit. 2022-03-31]. ISBN 978-80-246-5122-4. Dostupné z: https://karolinum.cz/knihy/foltynek-jak-predchazet-psani-praci-na-zakazku-26119  

Průvodce legálním užíváním obrazových a jiných netextových zdrojů: Jak to dělat správně  

Průvodce legálním užíváním obrazových a jiných netextových zdrojů: Jak to dělat správně seznamuje čtenáře ze základními principy autorského práva a s dalšími právy spojenými s užíváním netextových zdrojů. Publikace je určena především pro studenty a pro další členy akademické obce. Může ji však využít každý, kdo si při tvorbě vlastního díla klade otázky spojené s legálním nakládáním s netextovými zdroji, a to jak cizími, tak i vlastními. Průvodce čtenáře nejprve seznamuje s teoretickými pojmy dané problematiky a poté rozebírá konkrétní způsoby užití netextových zdrojů. Pro lepší orientaci je publikace obohacena o sérii navigačních ikon a rozhodovacích schémat.  

DIBUSZOVÁ, Eva a kol. Průvodce legálním užíváním obrazových a jiných netextových zdrojů: Jak to dělat správně [online]. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2021, 58 s. [cit. 2022-02-03]. ISBN 978-80-7592-115-4. Dostupné z: http://vydavatelstvi.vscht.cz/mc/7592-115-4