Studuj u nás Aplikovanou techniku!


Výběr z aktualit a článků

(aktualizováno: 6. 9. 2023)

Více zajímavostí a aktualit nejen z dění na ÚZPET najdete na našich facebookových stránkách a v sekci Aktuality ÚZPET.

Noc vědců & Vševěd 2023

Český VŠEVĚD 2023 je popularizační soutěž Noci vědců. Kdo získá titul? Rozhodni a dej hlas do 15. října 2023.

předmět Praxe na AF

Upozorňujeme studenty 2. ročníku Bc. studia a 1. ročníku NMgr. studia, kteří mají dle studijního plánu v LS 2021/2022 absolvovat předmět Praxe (bakalářská, diplomová, provozní), na změnu postupu při...

Český "chlebový" ležák

Zužitkovat nespotřebované pečivo, které by jinak skončilo na skládce, se rozhodli vědci z Agronomické fakulty MENDELU.


O ústavu

Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky je svým odborným zaměřením, výukou i tvůrčí činností směřován do oblasti techniky v sektoru zemědělství, potravinářství a životního prostředí, u nichž je vždy akcentována charakteristická a neopominutelná vazba mezi technickými a biologickými systémy.
Integrace biologických aspektů s aspekty technických disciplín je pro Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky, ve srovnání se standardním pojetím techniky realizovaným na ostatních školách, do značné míry odlišující a jedinečný faktor, který hodlá ústav nadále rozvíjet.
Ústav se dlouhodobě snaží o zlepšení návazností teoretické výuky a tvůrčí činnosti na praxi se zdůrazněním aktivní spolupráce s aplikační sférou a na poradenskou činnost. Pracovníci Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky se věnují oblastem zemědělské techniky v rostlinné výrobě, živočišné výrobě, provozu techniky, odpadového hospodářství a techniky zpracování odpadů, environmentálního auditu a managementu, hodnocení technického stavu a bezpečnosti strojů a zařízení, prevenci rizik, oceňování movitých věcí, provozování, koncipování a oceňování staveb, nemovitostí a technologických zařízení pro zemědělství a komunální průmysl.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky se vyvíjel do současné struktury postupným slučováním vysokoškolských pracovišť univerzity od počátku devadesátých let minuléto století do roku 2002. Ústav je umístěn v moderních prostorách budovy Q.