Vypsaná a podpořená témata SOČ – 41. ročník (školní rok 2018/2019)

Měření vybraných mikroklimatických podmínek vnitřního prostředí budov se zaměřením na prachové částice

 • Instituce: Mendelova univerzita v Brně
 • Fakulta/ústav: Agronomická fakulta, Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
 • Lektoři: Ing. Petr Junga, Ph.D.
 • Studenti: Michaela Mašková - Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace
 • Popis: Jedná se o experimentální měření vybraných mikroklimatických parametrů vnitřního prostředí budov. Pro experiment je zvolena místnost laboratoří zjišťování DNA vybavená vzduchotechnickým zařízením a pro srovnání sousední místnost kanceláře s přirozeným větráním bez vzduchotechniky. Budou měřeny, srovnány a vyhodnoceny hodnoty prachových mikročástic v ovzduší těchto dvou místností. Měření bude provedeno ve více opakováních a termínech (předpokládá se minimálně zimní a letní měření). Cílem je ověření skutečného stavu obsahu mikročástic v ovzduší u dvou rozdílně větraných místností. U laboratoře je eliminace mikročástic prachu velice důležitá, s ohledem na možnosti ovlivnění experimentálních rozborů i s ohledem na zdravotně nezávadné pracovní podmínky pro zaměstnance.
 • Téma: Vypsáno / Podpořeno / Řešeno / Obhájeno

Odpadkový koš jako zdroj druhotných surovin

 • Instituce: Mendelova univerzita v Brně
 • Fakulta/ústav: Agronomická fakulta, Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
 • Lektoři: Ing. Martin Šotnar
 • Studenti: Oldřich Ondrášek - Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace
 • Popis: Student provede množstevní analýzu složení odpadů z domácnosti. Dále provede u vybraných odpadů analýzu výhřevnosti a prvkového složení. Z výsledků provede návrh možného využití daných odpadů a vyhodnocení produkce jednotlivých druhů odpadů v místě bydliště. Student bude mít možnost se zúčastnit exkurze do spalovny odpadů v Brně.
 • Téma: Vypsáno / Podpořeno / Řešeno / Obhájeno

Srovnání metod stanovení CHSK pro odpadní vody

 • Instituce: Mendelova univerzita v Brně
 • Fakulta/ústav: Agronomická fakulta, Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
 • Lektoři: Mgr. Ing. Gabrielle Machů, Ph.D., DiS.
 • Studenti: Kateřina Dobešová, Petra Kolajová - Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace
 • Popis: Cílem tématu "Srovnání metod stanovení CHSK pro odpadní vody" je porovnání několika analytických metod stanovení chemické spotřeby kyslíku pomocí dichromanu draselného na různě zatížených vzorcích odpadních vod, kalů či jiných matric. Práce má za úkol popsat principy a postup práce použitých metod, jenž definují normy nebo výrobci speciálních setů pro daná stanovení. Výstupem práce je následné zhodnocení použitých metod, tj. srovnání časových, ekonomických a praktických provozních výhod a nevýhod použitých metod na jednotlivé matrice.
 • Téma: Vypsáno / Řešeno / Obhájeno


Je elektroodpad opravdu odpadem?

 • Instituce: Mendelova univerzita v Brně
 • Fakulta/ústav: Agronomická fakulta, Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
 • Lektoři: Ing. Martin Šotnar
 • Studenti: Oldřich Ondrášek - Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace
 • Popis: Student ve spolupráci se školitelem vybere druh elektroodpadu, který popíše z hlediska jeho složení a možností využití jednotlivých materiálů. Student bude, mimo jiné, pracovat s XRF analyzátorem, který je vhodný ke stanovení povrchového prvkového složení např. těžkých kovů ve vybraném vzorku. Dále se naučí pracovat na přípravě vzorků, prezentaci výsledků a bude se moci zúčastnit exkurze do provozu firmy, která se elektroodpady zabývá. Rozhodně se jedná o zajímavou a přínosnou práci.
 • Téma: Vypsáno

Úsporné žárovky šetří enregii, šetří také naše zdraví?

 • Instituce: Mendelova univerzita v Brně
 • Fakulta/ústav: Agronomická fakulta, Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
 • Lektoři: Ing. Martin Šotnar
 • Studenti: -
 • Popis: Úsporné žárovky, světelné znečištění, hospodaření s energiemi - to vše jsou velké otázky na které se hledá odpověď. Student ve své práci vybere společně se školitelem určité druhy světelných zdrojů a zhodnotí jejich vliv na životní prostředí a lidské zdraví ve vztahu k uspořené energii. Vliv na životní prostředí nebude hodnocen pouze z pohledu účinků světla z vybraného světelného zdroje, ale také z pohledu vlivu materiálového složení na životní prostředí (prvkové složení toxických těžkých kovů a další).
 • Téma: Vypsáno

-

 • Instituce: Mendelova univerzita v Brně
 • Fakulta/ústav: Agronomická fakulta, Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
 • Lektoři: -
 • Studenti: -
 • Popis: -
 • Téma: -