Vypsaná a podpořená témata SOČ – 42. ročník (školní rok 2019/2020)

Úsporné žárovky šetří enregii, šetří také naše zdraví?

 • Instituce: Mendelova univerzita v Brně
 • Fakulta/ústav: Agronomická fakulta, Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
 • Lektoři: Ing. Martin Šotnar
 • Studenti: Magdaléna Šilerová - Gymnázium Židlochovice, příspěvková organizace
 • Popis: Úsporné žárovky, světelné znečištění, hospodaření s energiemi - to vše jsou velké otázky na které se hledá odpověď. Student ve své práci vybere společně se školitelem určité druhy světelných zdrojů a zhodnotí jejich vliv na životní prostředí a lidské zdraví ve vztahu k uspořené energii. Vliv na životní prostředí nebude hodnocen pouze z pohledu účinků světla z vybraného světelného zdroje, ale také z pohledu vlivu materiálového složení na životní prostředí (prvkové složení toxických těžkých kovů a další).
 • Téma: Vypsáno / Podpořeno / Řešeno / Obhájeno
 • Kategorie: Obor 08 - Ochrana a tvorba životního prostředí
 • Výsledky: 10. místo krajské kolo SOČ

Vyhledání přirozených vývěrů minerální vody v okolí lázní Teplice nad Bečvou

 • Instituce: Mendelova univerzita v Brně
 • Fakulta/ústav: Agronomická fakulta, Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
 • Lektoři: Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
 • Studenti: Hana Koryčánková - Střední škola zemědělská a zahradnická Olomouc
 • Popis: Jak souvisí minerální voda s bilancí vody v krajině? Jak minerální vodu vyhledávat? A jaká je souvislost nejhlubší jeskyně světa a významných lázní? Hranický kras je jediným hydrotermálním krasem s výskyty teplé minerální vody (kyselky) v České republice. Do popředí zájmu se v poslední době dostává díky Hranické propasti, která se nově stala nejhlubší zatopenou jeskyní světa. Hranická propast, ale i další jeskyně Hranického krasu jsou vyplněny teplou minerální vodou. Jedná se o stejnou vodu, která je využívána v nedalekých lázních k léčebným kůrám. Od středověku jsou známy také přirozené vývěry těchto vod v okolí lázní, ale i přímo v řečišti řeky Bečvy. Dodnes však tyto vývěry nejsou jednoznačně lokalizovány a zdokumentovány. Vzhledem ke specifickým vlastnostem kyselky (vysoká teplota, vysoká mineralizace) lze tyto vývěry snadno identifikovat i terénním měřením. Tím se tato práce stává vhodnou pro středoškolskou úroveň zájemce, které obohatí o užitečné vědomosti z chemie, fyzikální chemie, ale i geografie a historie lázeňství na Moravě.
 • Téma: Vypsáno / Řešeno / Obhájeno
 • Kategorie: Obor 05 - Geologie a geografie
 • Výsledky: 1. místo krajské kolo SOČ — 3. místo celostátní kolo SOČ


Je elektroodpad opravdu odpadem?

 • Instituce: Mendelova univerzita v Brně
 • Fakulta/ústav: Agronomická fakulta, Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
 • Lektoři: Ing. Martin Šotnar
 • Studenti: -
 • Popis: Student ve spolupráci se školitelem vybere druh elektroodpadu, který popíše z hlediska jeho složení a možností využití jednotlivých materiálů. Student bude, mimo jiné, pracovat s XRF analyzátorem, který je vhodný ke stanovení povrchového prvkového složení např. těžkých kovů ve vybraném vzorku. Dále se naučí pracovat na přípravě vzorků, prezentaci výsledků a bude se moci zúčastnit exkurze do provozu firmy, která se elektroodpady zabývá. Rozhodně se jedná o zajímavou a přínosnou práci.
 • Téma: Vypsáno