Exkurze studentů SPŠCh Brno v laboratořích AF MENDELU

11. 7. 2022 - Z. Tichá, ÚZPET AF MENDELU

Dne 29. června 2022 navštívili studenti Střední průmyslové školy chemické Brno naše laboratoře...


 

Dne 29. června 2022 navštívili studenti Střední průmyslové školy chemické Brno laboratoře našeho ústavu, mezi kterými bylo nejenom Centrum nejlepších dostupných technik – Technologií odpadů, ale rovněž laboratoř Bioplynových transformací a Elektrotechniky, kde je kolegové seznámili nejenom s vědeckou a pracovní náplní prováděných činností a využitím jednotlivých přístrojů a laboratorního vybavení, ale mimo jiné jim představili a předvedli i našeho farmbota a jeho možné využití nejenom v zemědělství.

Dále exkurze pokračovala na Ústav technologií potravin, kde bylo studentům, jako jedna ze zajímavostí, představeno využití nespotřebovaného pečiva (jakož to "odpadu") pro výrobu piva.

Tímto moc děkujeme všem zúčastněným studentům za zájem nejenom o naše pracoviště, ale rovněž a především o námi nabízené studijní programy a specializace, kde mohou pokračovat ve svém vzdělávání po úspěšném složení maturitních zkoušek. Stejně tak děkujeme kolegům z ústavu technologie potravin za spolupráci a představení jejich pracoviště.