Studijní plán pro bakalářský studijní program Aplikovaná technika
Garant programu: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
(aktualizováno: 24. 8. 2022)


Povinné předměty společné pro všechny specializace programu (P)

kód

název předmětu

garant předmětu

sylabus předmětu

e-opory
poznámka

CHOBE

Chemie obecná  

dr. Voběrková  

SYLABUS

–  

INEK1

Informatika  

doc. Geršl  

SYLABUS

Studijní materiály a opory

MATM1

Matematika I  

doc. Hasil  

SYLABUS

–  

METEA

Měřicí technika a instrumentace  

doc. Čupera  

SYLABUS

–  

TECKR

Technické kreslení  

dr. Žák  

SYLABUS

–  

TEMY

Technické materiály  

doc. Votava  

SYLABUS

–  

VYTEG

Výrobní technologie  

doc. Votava  

SYLABUS

–  

ASTAT

Aplikovaná statistika  

doc. Somerlíková  

SYLABUS

–  

ETER1

Elektrotechnika I  

doc. Kebo  

SYLABUS

–  

FYZ1

Fyzika I  

dr. Čermák  

SYLABUS

–  

PRLTO

Právo a legislativa pro technické obory  

dr. Krčálová  

SYLABUS

–  

TEMEC

Technická mechanika  

doc. Černý  

SYLABUS

–  

TRM

Termomechanika  

doc. Trávníček  

SYLABUS

–  

BCSEAT

Bakalářský seminář AT  

doc. Fajman  

SYLABUS

–  

DMPRO

Dopravní a manipulační prostředky  

dr. Šustr  

SYLABUS

–  

KSAZA

Konstrukce strojů a zařízení  

dr. Žák  

SYLABUS

–  

METE

Mechanika tekutin  

doc. Trávníček  

SYLABUS

–  

POAIS

Pozemní a inženýrské stavby  

doc. Junga  

SYLABUS

–  

ZTECH1

Zemědělská technika I  

doc. Marada  

SYLABUS

–  

AUTMZ

Automatizace  

dr. Slaný  

SYLABUS

–  

OTAJAT

Odborný jazyk AT  

doc. Fajman  

SYLABUS

–  

EKO

Podniková ekonomika  

doc. Syrovátka  

SYLABUS

–  

PRAXB

Praxe bakalářská  

–  

SYLABUS

–  

UOS

Údržba a opravy strojů  

dr. Dostál  

SYLABUS

–  

ZCAD

Základy CAD  

dr. Žák  

SYLABUS

–  

ZTECH2

Zemědělská technika II  

doc. Fryč  

SYLABUS

–  

BP

Bakalářská práce  

–  

SYLABUS

–  

SBZ

Státní bakalářská zkouška  

–  

SYLABUS

–  

 


Povinně volitelné předměty společné pro všechny specializace programu (PV)

kód

název předmětu

garant předmětu

sylabus předmětu

e-opory
poznámka

EKOPP

Ekonomické prostředí pro podnikání  

doc. Hurná  

SYLABUS

–  

TNAM

Technická normalizace a metrologie  

dr. Dostál  

SYLABUS

–  

Student vybírá alespoň 1 předmět z této skupiny

 

kód

název předmětu

garant předmětu

sylabus předmětu

e-opory
poznámka

BZPPO

Bezpečnost práce a požární ochrana  

doc. Trávníček  

SYLABUS

–  

ENPRZ

Energetika a přírodní zdroje  

doc. Fajman  

SYLABUS

–  

Student vybírá alespoň 1 předmět z této skupiny


Povinné a povinně volitelné předměty pro jednotlivé specializace (PS, PVS):


Volitelné předměty (V)

kód

název předmětu

garant předmětu

sylabus předmětu

e-opory
poznámka

KOD

–  

–  

SYLABUS

–  

Student si vybírá předměty dle vlastního zájmu a uvážení z aktální nabídky volitelných předmětů


Zpět na začátek stránky