Studijní plán – forma: prezenční
(aktualizováno: 29-09-2021)

 

Seznam předmětů

Povinné předměty společné pro všechny specializace programu v prezenční formě (P)

 • CHOBE – Chemie obecná – Mgr. Voběrková
 • INEK1 – Informatika – doc. Geršl
 • MATM1 – Matematika I – doc. Hasil
 • PRLTO – Právo a legislativa pro technické obory – Ing. Krčálová
 • TECKR – Technické kreslení – Ing. Žák
 • TEMY – Technické materiály – doc. Votava
 • VYTEG – Výrobní technologie – doc. Votava
 • ASTAT – Aplikovaná statistika – doc. Somerlíková
 • ETER1 – Elektrotechnika I – doc. Kebo
 • FYZ1 – Fyzika I – Mgr. Čermák
 • METEA – Měřicí technika a instrumentace – doc. Čupera
 • TEMEC – Technická mechanika – doc. Černý
 • TRM – Termomechanika – doc. Trávníček
 • BCSEAT – Bakalářský seminář AT – doc. Fajman
 • DMPRO – Dopravní a manipulační prostředky – doc. Čupera
 • KSAZA – Konstrukce strojů a zařízení – Ing. Žák
 • METE – Mechanika tekutin – doc. Trávníček
 • POAIS – Pozemní a inženýrské stavby – doc. Junga
 • ZTECH1 – Zemědělská technika I – doc. Marada
 • AUTMZ – Automatizace – Ing. Slaný
 • OTAJAT – Odborný jazyk AT – doc. Fajman
 • EKO – Podniková ekonomika – doc. Syrovátka
 • PRAXB – Praxe bakalářská – studijní proděkan
 • UOS – Údržba a opravy strojů – Ing. Dostál
 • ZCAD – Základy CAD – Ing. Žák
 • ZTECH2 – Zemědělská technika II – doc. Fryč
 • BP – Bakalářská práce
 • SBZ – Státní bakalářská zkouška

 

Povinné předměty pro specializaci Odpadové hospodářství v prezenční formě (PS)

 • CBIOH – Biochemie OH – doc. Zítka
 • BZOD – Biologické zpracování odpadů – Ing. Tůma
 • EKOL – Ekologie – doc. Suchomel
 • MIKRB – Mikrobiologie AT – Ing. Záhora
 • PPVOH – Právní předpisy v OH – Ing. Krčálová
 • TZO – Technika pro zpracování odpadů I – prof. Vítěz
 • SEZPR – Seminář závěrečné práce – prof. Vítěz
 • TZO2 – Technika pro zpracování odpadů II – prof. Vítěz

 

Povinné předměty pro specializaci Provoz techniky v prezenční formě (PS)

 • HYPNSY – Hydraulické a pneumatické systémy – prof. Bauer
 • MEP – Mobilní energetické prostředky – Ing. Polcar
 • TEDIA – Technická diagnostika – Ing. Dostál
 • ETER2 – Elektrotechnika II – doc. Kebo
 • MOVOZI – Motorová vozidla I – Ing. Polcar
 • SPMOT – Spalovací motory – Ing. Žák

 

Povinně volitelné předměty společné pro všechny specializace programu v prezenční formě (PV)

 • EKOPP – Ekonomické prostředí pro podnikání – doc. Hurná
 • TNAM – Technická normalizace a metrologie – Ing. Dostál
 • BZPPO – Bezpečnost práce a požární ochrana – doc. Trávníček
 • ENPRZ – Energetika a přírodní zdroje – doc. Fajman

 

Povinně volitelné předměty pro specializaci Odpadové hospodářství v prezenční formě (PVS)

 • BIOKL – Bioklimatologie – prof. Žalud
 • OZZAP – Odpady ze zemědělství a potravinářství – doc. Ryant
 • STPVS – Stavby pro výrobu a skladování – doc. Junga

 

Povinně volitelné předměty pro specializaci Provoz techniky v prezenční formě (PVS)

 • KCAD – Konstruování v CAD – Ing. Žák
 • OPK – Koroze a ochrana proti korozi – doc. Votava
 • MNGMR – Management a marketing – Ing. Duda
 • PALMZ – Paliva a maziva – doc. Kumbár
 • PRGTV – Programování a technické výpočty – doc. Čupera
 • TZZEP – Technika pro zpracování zemědělských produktů – prof. Mareček
 • PSP – Projektování servisních provozů – Ing. Dostál
 • ZTEZN – Základy technického znalectví – prof. Mareček

 

Volitelné předměty v prezenční formě (V)