Studijní plán pro Technické znalectví a oceňování
Typ studia: navazující magisterské
Forma studia: kombinovaná
Garant programu: prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.
(aktualizováno: 23. 5. 2023)


Povinné předměty pro kombinovanou formu (PK)

kód

název předmětu

garant předmětu

průvodce studiem předmětu

e-opory

DOIN

Dopravní inženýrství

doc. Junga

Studijní materiály a opory

EKFPZ

Ekonomika a finance pro znalce

doc. Cupal

Studijní materiály a opory

STRT1

Strojírenská technologie

doc. Votava

Studijní materiály a opory

DIPSETZ

Diplomový seminář TZO

prof. Mareček

–  

Studijní materiály a opory

PTSS

Posuzování technického stavu strojů a zařízení

Ing. Zach

Studijní materiály a opory

PRAXD

Praxe diplomová

–  

–  

–  

TMSAD

Technická měření, sběr a analýza dat

doc. Čupera

Studijní materiály a opory

TEAU

Technický audit

prof. Mareček

Studijní materiály a opory

TSVMS

Posuzování technického stavu motorových vozidel a mobilních strojů

prof. Mareček

Studijní materiály a opory

VISZC

Využití informačních systémů ve znalecké činnosti

Ing. Zach

Studijní materiály a opory

BZVYR

Bezpečnost ve výrobě

doc. Trávníček

Studijní materiály a opory

DMV

Diagnostika motorových vozidel

doc. Čupera

Studijní materiály a opory

MHKRI

Majetková a hospodářská kriminalita

pplk. Ing. Hromada

Studijní materiály a opory

MEOPNM

Metodologie oceňování podniků a nehmotného majetku

doc. Cupal

Studijní materiály a opory

PADN

Postupy analýzy dopravních nehod

Ing. Polcar

Studijní materiály a opory

ZEMPS

Zemědělské a průmyslové stavby

doc. Junga

Studijní materiály a opory

MUVMU

Metody určení výše majetkové újmy

prof. Mareček

Studijní materiály a opory

ZAOCST

Zahraniční oceňovací standardy

doc. Cupal

Studijní materiály a opory

DP

Diplomová práce

–  

–  

–  

SZZ

Státní závěrečná zkouška

–  

–  

–  

 

Povinně volitelné předměty pro kombinovanou formu (PVK)

kód

název předmětu

garant předmětu

průvodce studiem předmětu

e-opory

FAMNG

Facility management

doc. Junga

Studijní materiály a opory

ZTECH3

Zemědělská technika III

doc. Fryč

Studijní materiály a opory

PPVD

Právní předpisy v dopravě

Ing. Polcar

Studijní materiály a opory

SPSTZ

Spolehlivost strojů a zařízení

doc. Fajman

Studijní materiály a opory

TRIBG

Tribologie a tribotechnika

doc. Kumbár

Studijní materiály a opory

 

 

Volitelné předměty pro kombinovanou formu (VK)

kód

název předmětu

garant předmětu

průvodce studiem předmětu

e-opory

KOD

–  

–  

–  

–