Studijní plán – forma: prezenční / kombinovaná
(aktualizováno: 22-09-2021)

 

Povinné předměty pro prezenční (P) / kombinovanou formu (PK)

kód          

název předmětu  

garant předmětu  

sylabus předmětu  

průvodce studiem předmětu (kombi)  

e-opory  

poznámka  

DOIN

Dopravní inženýrství

Ing. Pospíšil

SYLABUS

–  

–  

EKFPZ

Ekonomika a finance pro znalce

Ing. Cupal

SYLABUS

PRUVODCE

OPORA

POZNAMKA

STRT1

Strojírenská technologie

doc. Votava

SYLABUS

–  

–  

DIPSETZ

Diplomový seminář TZO

prof. Mareček

SYLABUS

PRUVODCE

OPORA

POZNAMKA

PTSS

Posuzování technického stavu strojů a zařízení

Ing. Zach

SYLABUS

PRUVODCE

OPORA

POZNAMKA

PRAXD

Praxe diplomová

–  

SYLABUS

–  

–  

–  

TMSAD

Technická měření, sběr a analýza dat

doc. Čupera

SYLABUS

–  

–  

TEAU

Technický audit

prof. Mareček

SYLABUS

PRUVODCE

OPORA

POZNAMKA

TSVMS

Posuzování technického stavu motorových vozidel a mobilních strojů

Technický stav vozidel a mobilních strojů

prof. Mareček

SYLABUS

–  

–  

VISZC

Využití informačních systémů ve znalecké činnosti

Ing. Zach

SYLABUS

PRUVODCE

OPORA

POZNAMKA

BZVYR

Bezpečnost ve výrobě

doc. Trávníček

SYLABUS

–  

–  

DMV

Diagnostika motorových vozidel

doc. Čupera

SYLABUS

–  

–  

MHKRI

Majetková a hospodářská kriminalita

prof. Mareček

SYLABUS

–  

–  

MEOPNM

Metodologie oceňování podniků a nehmotného majetku

Ing. Cupal

SYLABUS

PRUVODCE

OPORA

POZNAMKA

PADN

Postupy analýzy dopravních nehod

Ing. Polcar

SYLABUS

–  

–  

ZEMPS

Zemědělské a průmyslové stavby

doc. Junga

SYLABUS

–  

MUVMU

Metody určení výše majetkové újmy

prof. Mareček

SYLABUS

PRUVODCE

OPORA

POZNAMKA

ZAOCST

Zahraniční oceňovací standardy

Ing. Cupal

SYLABUS

PRUVODCE

OPORA

POZNAMKA

DP

Diplomová práce

–  

–  

–  

–  

–  

SZZ

Státní závěrečná zkouška

–  

–  

–  

–  

 

Povinně volitelné předměty pro prezenční (PV) / kombinovanou formu (PVK)

kód          

název předmětu  

garant předmětu  

sylabus předmětu  

průvodce studiem předmětu (kombi)  

e-opory  

poznámka  

FAMNG

Facility management

doc. Junga

SYLABUS

–  

ZTECH3

Zemědělská technika III

doc. Fryč

SYLABUS

–  

PPVD

Právní předpisy v dopravě

Ing. Polcar

SYLABUS

–  

–  

SPSTZ

Spolehlivost strojů a zařízení

doc. Fajman

SYLABUS

–  

–  

TRIBG

Tribologie a tribotechnika

doc. Kumbár

SYLABUS

–  

–  

 

Volitelné předměty pro prezenční (V) / kombinovanou formu (VK)

kód          

název předmětu  

garant předmětu  

sylabus předmětu  

průvodce studiem předmětu (kombi)  

e-opory  

poznámka  

KOD

–  

–  

SYLABUS

–  

–  

–  

 

Seznam předmětů

Povinné předměty pro prezenční (P) / kombinovanou formu (PK)

 • DOIN – Dopravní inženýrství
 • EKFPZ – Ekonomika a finance pro znalce
 • STRT1 – Strojírenská technologie
 • DIPSETZ – Diplomový seminář TZO
 • PTSS – Posuzování technického stavu strojů a zařízení
 • PRAXD – Praxe diplomová
 • TMSAD – Technická měření, sběr a analýza dat
 • TEAU – Technický audit
 • TSVMS – Technický stav vozidel a mobilních strojů
 • VISZC – Využití informačních systémů ve znalecké činnosti
 • BZVYR – Bezpečnost ve výrobě
 • DMV – Diagnostika motorových vozidel
 • MHKRI – Majetková a hospodářská kriminalita
 • MEOPNM – Metodologie oceňování podniků a nehmotného majetku
 • PADN – Postupy analýzy dopravních nehod
 • ZEMPS – Zemědělské a průmyslové stavby
 • MUVMU – Metody určení výše majetkové újmy
 • ZAOCST – Zahraniční oceňovací standardy
 • DP – Diplomová práce
 • SZZ – Státní závěrečná zkouška

 

Povinně volitelné předměty pro prezenční (PV) / kombinovanou formu (PVK)

 • FAMNG – Facility management
 • ZTECH3 – Zemědělská technika III
 • PPVD – Právní předpisy v dopravě
 • SPSTZ – Spolehlivost strojů a zařízení
 • TRIBG – Tribologie a tribotechnika

 

Volitelné předměty pro prezenční (V) / kombinovanou formu (VK)