Studijní plán pro navazující magisterský studijní program Odpadové hospodářství
Garant programu: prof. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.
(aktualizováno: 10. 8. 2022)


Povinné předměty (P, PK)

kód

název předmětu

garant předmětu

sylabus předmětu

e-opory
poznámka

ENVIR

Environmentalistika  

doc. Středová  

SYLABUS

–  

EMNGA

Environmentální management a audit  

dr. Krčálová  

SYLABUS

–  

FYZTP

Fyzika pro technickou praxi  

doc. Kumbár  

SYLABUS

–  

KOMOS

Komunální odpady a skládkování  

prof. Vítěz  

SYLABUS

–  

MNG

Podnikový management  

doc. Chládková  

SYLABUS

–  

TKOMS

Technika pro komunální služby  

dr. Kudělka  

SYLABUS

Studijní materiály a opory

CCOV

Čištění a čistírny odpadních vod  

prof. Vítěz  

SYLABUS

–  

CTX

Ekotoxikologie  

dr. Húska  

SYLABUS

Studijní materiály a opory

ENVBM

Energetické využití biomasy  

doc. Fajman  

SYLABUS

–  

PRAXD

Praxe diplomová  

–  

SYLABUS

–  

PUDZDP

Půdoznalství a dekontaminace půd  

dr. Tůma  

SYLABUS

–  

SEZPR1

Seminář závěrečné práce I  

prof. Vítěz  

SYLABUS

Studijní materiály a opory

SOH

Stavby pro odpadové hospodářství  

doc. Junga  

SYLABUS

–  

BZVYR

Bezpečnost ve výrobě  

doc. Trávníček  

SYLABUS

–  

PPVOH2

Právní předpisy v OH 2  

dr. Krčálová  

SYLABUS

–  

RADO

Radioaktivní odpady  

dr. Novák  

SYLABUS

–  

TEVO

Technologie vody  

prof. Vítěz  

SYLABUS

Studijní materiály a opory

TRZO1

Termické zpracování odpadů  

dr. Los  

SYLABUS

–  

SEZPR2

Seminář závěrečné práce II  

prof. Vítěz  

SYLABUS

Studijní materiály a opory

TZZAO

Technika zpracování zahradnických odpadů  

prof. Burg  

SYLABUS

–  

DP

Diplomová práce  

–  

SYLABUS

–  

SZZ

Státní závěrečná zkouška  

–  

SYLABUS

–  

 


 

Povinně volitelné předměty (PV, PVK)

kód

název předmětu

garant předmětu

sylabus předmětu

e-opory
poznámka

KOD

–  

–  

SYLABUS

–  

 


 

Volitelné předměty (V, VK)

kód

název předmětu

garant předmětu

sylabus předmětu

e-opory
poznámka

ZEA

Základy elektroniky a automatizace  

doc. Kebo  

SYLABUS

–  

ZRK

Zneškodňování ropných kontaminací  

doc. Geršl  

SYLABUS

Studijní materiály a opory

FVO

Fyzikální vlastnosti odpadů  

doc. Křivánek  

SYLABUS

–  

CVO

Chemické vlastnosti odpadů  

doc. Richtera  

SYLABUS

–  

 


Zpět na začátek stránky