NOC VĚDCŮ 30. 9. 2022 na AF MENDELU

5. 10. 2022 - Z. Tichá, ÚZPET AF MENDELU

Dne 30. září 2022 proběhla Noc vědců, jejíž téma bylo "VŠEMI SMYSLY."


 

V pátek 30. září 2022 proběhla Noc vědců, jejíž téma bylo "VŠEMI SMYSLY." Stanoviště našeho Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně neslo název "Jak dopad´ odpad". V rámci všech pěti smyslů – zrak, sluch, chuť, čich a hmat mohli návštěvníci vyzkoušet a tříd(b)it své smysly.

Stanoviště bylo rozděleno do pomyslných několika sekcí v rámci zaměření našeho ústavu do zemědělství, potravinářství a odpadového hospodářství a jejich technik a technologií. Návštěvníci mohli ochutnat pivo s přidaným „odpadním chlebem“, tedy nespotřebované pečivo, který se tak zužitkoval do podoby oblíbeného chmelového nápoje. K ochutnání byly také brambůrky neboli chipsy z okrojků brambor, v rámci využití všech zdrojů a recyklace jsme použili celé brambory. Svůj sluch mohli návštěvníci otestovat na vzorcích v uzavřených nádobách, kde mohli porovnat, jak zní odpad ze skla, keramiky a zrcadla nebo směs PET drti a jestli uslyší mezi těmito materiály rozdíl. K vidění byla tzv. "chytrá popelnice" neboli sběrná nádoba na směsný komunální odpad se zabudovanou technologií pro optimalizaci svozu a úrovně jejího zaplnění, ukázka hydroponie nebo arduino – světelná kostka. Zajímavý vizuální podnět nabídl 3D tisk, RFA a měření velikosti kapének z postřikovače pomocí mikroskopu nebo nahlédnutí do živého prostředí vermikompostu s žížalami kalifornskými. Prozkoumat hmatem mohli návštěvníci nádoby se vzorky např. kompostovatelného plastu, drcenými PET lahvemi, dřevěnými pilinami, a to i ve formě peletek, nastříhaným nápojovým kartonem a dalšími materiály. Na stanovišti byly k vidění také ukázky sběrných nádob na tříděný odpad a návštěvníci si mohli vyzkoušet manipulaci se sběrnou nádobou na tříděný odpad a svést se tak v popelnici. Výrazným zážitkem se určitě stal čichový vjem nad nádobami se sušeným kalem, hnojivem nebo kávovým lógrem.

Děkujeme moc všem návštěvníkům za setkání na našem stanovišti "Jak dopad´ odpad!" – "Jak vám chutnalo pivo z odpadního chleba a chipsy z okrojků brambor? Viděli jste hydroponii, žížaly ve vermikompostu nebo chytrou popelnici? Slyšeli jste rozdíl mezi sklem a keramikou, cítili sušený kal nebo kávový lógr a zkusili se svézt v popelnici?"

Rovněž děkujeme za podporu našim partnerům, kteří se věnují problematice odpadů po všech stránkách všemi smysly. Na našem stanovišti se začlenili a návštěvníci je mohli poznat především díky hmatu.

Tímto moc děkujeme společnostem REMA, SAKORECOVERA a SUEZ.

 

                               REMA                                 
      SAKO
  RECOVERA    
      SUEZ

 

Odpad jako surovina, technika jako prostředek, těšíme se na příště!