Aktuality

 

 

Šetrně k planetě

Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky se letos opět zapojuje do projektu Noc vědců, který představuje vědecká a výzkumná pracoviště široké veřejnosti a to v nevšední atmosféře večerních a nočních hodin.

A kdy se Noc vědců uskuteční a kde nás najdete?

V pátek 27. září 2019 od 18 do 24 hodin v přízemí budovy Q Mendelovy univerzity.

Program:

  • Zdroje mikropastů v domácnosti -- kvíz
  • Třídění plastů -- hra pro děti
  • Kolik plastů vyprodukuje domácnost za měsíc?
  • Jak fyzikální vlastnosti plastů ovlivňují jejich mobilitu v přírodě?
  • Dílnička pro děti -- využití nepotřebných plastových výrobků z domácnosti
     

 

O nás

 

Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky je svým odborným zaměřením, výukou i tvůrčí činností směřován do oblasti techniky v sektoru zemědělství, potravinářství a životního prostředí, u nichž je vždy akcentována charakteristická a neopominutelná vazba mezi technickými a biologickými systémy.
Integrace biologických aspektů s aspekty technických disciplín je pro Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky, ve srovnání se standardním pojetím techniky realizovaným na ostatních školách, do značné míry odlišující a jedinečný faktor, který hodlá ústav nadále rozvíjet.
Ústav se dlouhodobě snaží o zlepšení návazností teoretické výuky a tvůrčí činnosti na praxi se zdůrazněním aktivní spolupráce s aplikační sférou a na poradenskou činnost. Pracovníci Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky se věnují oblastem zemědělské techniky v rostlinné výrobě, živočišné výrobě, provozu techniky, odpadového hospodářství a techniky zpracování odpadů, environmentálního auditu a managementu, hodnocení technického stavu a bezpečnosti strojů a zařízení, prevenci rizik, oceňování movitých věcí, provozování, koncipování a oceňování staveb, nemovitostí a technologických zařízení pro zemědělství a komunální průmysl.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky se vyvíjel do současné struktury postupným slučováním vysokoškolských pracovišť univerzity od počátku devadesátých let minuléto století do roku 2002. Ústav je umístěn v moderních prostorách budovy Q.