O nás

 

Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky zabezpečuje vzdělávací, výzkumnou a vývojovou činnost v oblasti technických oborů a oborů z oblasti techniky životního prostředí. Do současné struktury se vyvíjel postupným slučováním vysokoškolských pracovišť univerzity od počátku devadesátých let do roku 2002. Ústav je umístěn v moderních prostorách budovy Q.

 

Vedoucí ústavu:

prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.

e-mail: jan.marecek@mendelu.cz

tel.: +420 545 132 306

 

Sekretairát:

Petra Knoppová

e-mail: petra.knoppova@mendelu.cz

tel.: +420 545 132 307