ZRK – Zneškodňování ropných kontaminací
(aktualizováno: 15. 8. 2022)


E-opory, skripta a další výukové materiály

Název souboru  

Popis dokumentu  

Poznámka  

Technika pro zpracování odpadů II  

publikace ve formátu PDF
Mendelova univerzita v Brně, 2015
 

—  

Kontrolní otázky  

dokument ve formátu PDF
doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Mendelova univerzita v Brně, 2019  

—  

01 Úvod – Ropa, geneze ropy  

prezentace ve formátu PDF
doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Mendelova univerzita v Brně, 2015  

Volně přístupný materiál určený především pro studijní účely.
Používejte pouze s citací zdroje.  

02 Ropa – prospekce a těžba  

prezentace ve formátu PDF
doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Mendelova univerzita v Brně, 2015  

Volně přístupný materiál určený především pro studijní účely.
Používejte pouze s citací zdroje.  

03 Chemie ropy a ropné produkty  

prezentace ve formátu PDF
doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Mendelova univerzita v Brně, 2015  

Volně přístupný materiál určený především pro studijní účely.
Používejte pouze s citací zdroje.  

04 Toxicita ropných látek  

prezentace ve formátu PDF
doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Mendelova univerzita v Brně, 2015  

Volně přístupný materiál určený především pro studijní účely.
Používejte pouze s citací zdroje.  

05 Analytické metody  

prezentace ve formátu PDF
doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Mendelova univerzita v Brně, 2015  

Volně přístupný materiál určený především pro studijní účely.
Používejte pouze s citací zdroje.  

06 Průzkum, vyhledávání kontaminací  

prezentace ve formátu PDF
doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Mendelova univerzita v Brně, 2015  

Volně přístupný materiál určený především pro studijní účely.
Používejte pouze s citací zdroje.  

07 Přehled dekontaminačních metod  

prezentace ve formátu PDF
doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Mendelova univerzita v Brně, 2015  

Volně přístupný materiál určený především pro studijní účely.
Používejte pouze s citací zdroje.  

08 Sanace nesaturované zóny  

prezentace ve formátu PDF
doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Mendelova univerzita v Brně, 2015  

Volně přístupný materiál určený především pro studijní účely.
Používejte pouze s citací zdroje.  

09 Sanace saturované zóny a vod  

prezentace ve formátu PDF
doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Mendelova univerzita v Brně, 2015  

Volně přístupný materiál určený především pro studijní účely.
Používejte pouze s citací zdroje.  

10 Praktické ukázky  

prezentace ve formátu PDF
doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Mendelova univerzita v Brně, 2015  

Volně přístupný materiál určený především pro studijní účely.
Používejte pouze s citací zdroje.  

—  

—  

—