Okruhy a témata disertačních prací

(aktualizováno: 28. 6. 2021)

Nabízené okruhy a témata disertačních prací vypisovaných na Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky v akademickém roce 2021/2022:

  • Precizace hodnot koeficientu prodejnosti strojů metodou data minin
    • vedoucí práce / konzultant: prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.
    • typ práce: Disertační práce
    • určeno / doporučeno pro obor (specializaci): Technika a mechanizace zemědělství, Technické znalectví a expertní inženýrství
    • podrobnosti: Cílem práce bude vytvoření software pro data mining v databázích typu big data pro výběr určujících veličin podle formulované podmínky a na základě definičních vztahů pro získané hodnoty vstupních veličin výpočet hodnoty veličiny "koeficient prodejnosti".